Suy nhược thần kinh là gì

Suy nhược thần kinh trong y học hay còn gọi là tâm căn suy nhược. Trước đây còn gọi là suy nhược thần kinh hoặc loại thần kinh suy nhược.